HH dành cho gà trắng (35 ngày-XB)

TD48C

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share