Menu

Giới thiệu về Thái Dương

Thành lập năm 2001, Công ty CP TACN Thái Dương là công ty tư nhân 100% Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngày nay Thái Dương có hơn 500 nhân viên làm việc trên cả nước.

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA
Sản phẩm lợn nái hậu bị
Sản phẩm sử dụng nấm men SC47
Sản phẩm có sử dụng nấm men
Sản phẩm có sử dụng nấm men
Sản phẩm có sử dụng nấm men