SJS

Giới thiệu về Thái Dương

Hình ảnh nhà máy Thái Dương

Thành lập năm 2001, Công ty CP TACN Thái Dương là công ty tư nhân 100% Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại, Thái Dương có hơn 500 nhân viên làm việc trên cả nước.

Sản phẩm nổi bật

Đậm đặc dành cho heo (TĂ-XC)
Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA
Dòng nái YL
Sản phẩm lợn nái hậu bị
Hỗn hợp danh cho heo nái mang thai
Sản phẩm sử dụng nấm men SC47
Sản phẩm có sử dụng nấm men
Sản phẩm có sử dụng nấm men
Sản phẩm có sử dụng nấm men