SJS

Giới thiệu về Thái Dương

Hình ảnh nhà máy Thái Dương

Thành lập năm 2001, Công ty CP TACN Thái Dương là công ty tư nhân 100% Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại, Thái Dương có hơn 500 nhân viên làm việc trên cả nước.

Sản phẩm nổi bật

Nguồn Gen: Sử dụng dòng thuần giữa Durroc Canada và Đan Mạch
Đậm đặc dành cho heo (TĂ-XC)
Sản phẩm đặc biệt, công nghệ Brill USA
Sản phẩm dành cho heo con sau cai sữa
Là sản phẩm của đàn GP có nguồn gốc quỹ gene được nhập khẩu từ các trang trại giống tốt nhất của Đan Mạch
Hỗn hợp danh cho heo nái mang thai
Sản phẩm sử dụng nấm men SC47
Sản phẩm có bổ sung nấm men SC47
Sản phẩm có sử dụng nấm men
Sản phẩm có sử dụng nấm men