HH dành cho gà trắng (35 ngày-XB)

P26C

25 kg

Powerfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share