HH dành cho gà trắng (12-35 ngày)

TD48B

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share