HH dành cho gà trắng (12-35 ngày)

P26B

25 kg

Powerfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share