HH dành cho gà trắng (1-12 ngày)

TD48A

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share