HH dành cho gà trắng (1-12 ngày)

P26A

25 kg

Powerfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share