HH dành cho gà màu (21 ngày-XB)

TD46B

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share