HH dành cho gà màu (21 ngày-XB)

P26E

25 kg

Powerfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share