HH dành cho gà màu (1 ngày-XB)

TD38

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Có 2 loại mảnh hoặc viên
Share