HH dành cho gà màu (1-21 ngày)

TD46A

25 kg

Sunfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share