HH dành cho gà màu (1-21 ngày)

P26D

25 kg

Powerfeeds

03213 982 125

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Share