Hoạt động kinh doanh

Năm 2014, doanh số của công ty đạt gần 2.700 tỷ đồng

 

Trở thành một trong ba doanh nghiệp cung cấp giống lợn lớn nhất Việt Nam

 

Tăng trưởng sản xuất:

 

Chìa khóa thành công:

      

Công ty có trên 500 CBNV, trong đó, trên 100 CBNV có trình độ từ đại học đến trên đại học, có kiến thức và kỹ năng. Đặc biệt, công ty có ban cố vấn gồm 05 người có trình độ giáo sư, tiến sỹ.

Share